Privatlivspolitik for Trackdayklubben | Trackdayklubben

Privatlivspolitik for Trackdayklubben

Trackdayklubben ApS vil gerne tilbyde en overskuelig og brugervenlig hjemmeside med tilbud og information, der er relevant for dig.

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler dem, samt hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

Du accepterer nedenstående privatlivspolitik, når du benytter trackdayklubben.dk og trackdayklubben.nemtilmeld.dk.

Her er vores privatlivspolitik:


Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Trackdayklubben (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger i forbindelse med udbuddet af www.trackdayklubben.dk, trackdayklubben.nemtilmeld.dk og vores nyhedsbrev service. 

Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores privatlivspolitik, ligesom vi ikke indsamler oplysninger, der kan henføres til dig uden at vi også fortæller dig om, hvordan du kan undgå det.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Trackdayklubben ApS
CVR-nummer: 37309532
Adresse: 
Skovboulevarden 21 C
8870 Langå
Telefon: +45 41 10 83 10
E-mail: info@trackdayklubben.dk

(Herefter kaldet “Trackdayklubben”)


2. Beskrivelse af behandlingen

Formål #1 - Bestilling og administration af events (Privat/Erhverv)
Levering af ydelser i forbindelse med din trackday events: Personoplysninger anvendes med henblik på at administrere din tilmelding.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 a) Almindelige personoplysninger:

 

Trackday tilmelding for private:

Navn*, adresse*, postnummer*, by*, land*, email*, mobilnummer*, Bilmærke og -model*, betalingskortoplysninger*, medlemsnummer, FDM medlemsnummer, ønske om nyhedsbrev

 

Trackday tilmelding for erhverv:

Alle ovenstående oplysninger samt virksomhedsnavn og CVR-nr.

*= obligatoriske oplysninger, som skal udfyldes af dig ved aftaleindgåelsen.

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en handel/kontrakt, som du er part i)

Modtagere

Vi deler ikke dine personoplysninger med nogen 3. part.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

 • Stamoplysninger om dig som kunde opbevares, så længe der eksisterer et kundeforhold og maksimalt 3 år efter ophør af aftaleforholdet. 
 • Oplysninger om dine transaktioner opbevares i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav.

Formål #2 - Tilmelding til nyhedsbrev

Nyhedsbreve. Administration af nyhedsbreve.
Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder, herunder ved fremsendelse af nyhedsbreve.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

a) Almindelige personoplysninger:

 • Navn*, email*.

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

 • Direkte fra dig 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6.1.a (Samtykke)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med: 

 • Oplysninger deles ikke med nogen 3. part

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

 • Op til 2 år efter din tilbagekaldelse af samtykket til Nyhedsbrevet


Formål #3 - Optimering af hjemmeside

a) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Vi anvender fotos taget på vore events for at give hjemmesidebesøgende et indtryk af, hvilket produkt vi markedsfører. Tilmelding til et event anses som samtykke til anvendelse af billedmateriale fra eventet, med mindre samtykket er eksplicit er trukket tilbage fra deltager’ side.

b) Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring, hvis du har samtykket hertil. Vi kan til brug for målretning af vores markedsføring foretage sammenstilling af personoplysninger.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

a) Almindelige personoplysninger:

 • Navn*, adresse, email*, foto.

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

 • Direkte fra dig
 • Fotos leveret til os, eller fotos taget af os

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af Trackdayklubbens legitime interesser, herunder:
  - Markedsføringsformål
  - Optimering af hjemmeside

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:  

 • Oplysninger deles ikke direkte med nogen 3. part
 • Fotos deles på hjemmesiden og evt. på Trackdayklubbens Facebook side.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

 • Stamoplysninger slettes senest 3 år efter indsamlingen.
 • Billedmateriale slettes senest 5 år efter indsamlingen.


Formål #4 - Øvrige henvendelser til Trackdayklubben

a) Behandling af henvendelser til Trackdayklubbens kundeservice 


Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

a) Almindelige personoplysninger:

 • Navn, email, telefonnummer samt øvrige oplysninger, som din henvendelse måtte vedrøre.

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesser, herunder:
  - Besvarelsen af henvendelser 
 • GDPR artikel 6.1.B (Nødvendig for opfyldelse af aftalen med den registrerede).

Modtagere

Vi deler oplysninger med følgende modtagere:

 • Oplysninger deles ikke med nogen 3. part

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

 • Op til 6 måneder fra den endelige besvarelse af henvendelsen.
 • Henvendelser der vedrører din aftale med Trackdayklubben slettes senest 3 år efter afslutningen af kundeforholdet. 
 • Henvendelser vedrørende indsigelser mod betalinger opbevares i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav. 

3. Opbevaring af persondata i lande inden for EU/EØS

Ved tilmelding til Trackdayklubbens events bliver dine personoplysninger (se Formål #1 ovenfor) lagret i Danmark. Vi anvender NemTilmeld.dk til at administrere vore events og medlemsregistrering, og firmaet bag er: 

NemTilmeld.dk ApS, Strømmen 6, 9400 Nørresundby. 

Vi har en databehandleraftale med NemTilmeld, og du kan kan få en kopi heraf ved at kontakte os på info@trackdayklubben.dk

4. Opbevaring af persondata i lande udenfor EU/EØS

Ved tilmelding af nyhedsbreve bliver dine personoplysninger (navn og email) lagret i lande udenfor EU/EØS (USA og Canada). Lagringen til disse tredjelande vil kun ske til det specifikke formål, som nævnt under Formål #2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads, når der sker en lagring i et land uden for EU/EØS. Vi anvender MadMimi.com i forbindelse med administration og udsendelse af nyhedsbreve, og firmaet bag er: 

GoDaddy.com LLC,14455 N. Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, USA

Overførslerne vil ske i medfør af Privacy Shield-ordningen, der er indgået mellem Europa og USA. Overførslen til Canada vil ske i medfør af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af kontrakt/aftale overførselsgrundlaget ved at kontakte os på info@trackdayklubben.dk

5. Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan der ikke indgås en handel med Trackdayklubben.

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte info@trackdayklubben.dk eller tlf. 41108310.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Kontakt Trackdayklubben!